• 1-800-123-789
 • info@webriti.com

Dirigentie de santier instalatii electrice

CE ESTE UN DIRIGINTE DE SANTIER?

 • Diriginte de Santier – persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.
 • Diriginte de Santier si Inspector de Santier sunt una si aceeasi persoana, conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de santier, care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier.
 • Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginte de santier autorizat.
 • Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti.Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
 • Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia
  cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea
  unei constructii.
 • Un diriginte de santier are dreptul sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru persoane fizice sau juridice pentru a asigura calitatea executiei lucrarilor de constructii.
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice existenta Autorizatiei de Constructie precum si a prevederilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate ;
 • Un diriginte de santier verifica concordanta dintre proiect si Autorizatia de Constructie;
  Un diriginte de santier se ocupa de preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora catre executantul lucrarii, libere de orice sarcina;
 • Un diriginte de santier participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • Un diriginte de santier are obligatia de a studia proiectul, caietele de sarcini si tehnologia de executie pentru a asigura buna executie a lucrarilor;
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice daca proiectul este semnat si stampilat de catre un verificator de proiecte atestat sau de catre un expert ethnic ( acolo unde este cazul );
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice existenta Programului de faze emis de Inspectoratul de stat in Constructii;
 • Un diriginte de santier are obligatia sa verifice documentele de calitate pentru materialele puse in opera pe perioada executiei lucrarilor de constructii;
 • Un diriginte de santier va interzice utilizarea de materiale fara agrement tehnic sau a tehnologiilor neomologate;
 • Un diriginte de santier verifica respectarea in detaliu a proiectului pe toata perioada executiei lucrarilor de constructie;
 • Un diriginte de santier participa la fazele determinante date de proiectantul lucrarii prin programul de faze privind calitatea executiei in constructii;
 • Un diriginte de santier asista la prelevarea probelor pe materialele puse in opera : otel beton si beton;
 • Un diriginte de santier informeaza operativ beneficiarul privind eventuale deficiente de ordin calitativ constatate in vederea dispunerii de masuri;
 • Un diriginte de santier informeaza proiectantul cu privire la eventuale neconcordante intre proiect si lucrarile de constructie in vederea dispunerii masurilor necesare;
 • Un diriginte de santier urmareste respectarea si indeplinirea masurilor dispuse de proiectant sau de organelle abilitate in cazul in care exista nerespectari sau omisiuni ale proiectului;
 • Un diriginte de santier preia toate documentele de la constructor si de la proiectant si intocmeste cartea tehnica a constructiei;
 • Un diriginte de santier urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier de pe amplasament si predarea acestuia catre beneficiarul investitiei;
 • Un diriginte de santier urmareste solutionarea eventualelor obiectii cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie;
 • Un diriginte de santier va preda la finalizarea lucrarilor cartea tehnica catre investitor;

DE CE UN DIRIGINTE DE SANTIER? AVANTAJE.

 • Angajarea unui inspector de santier inainte de inceperea lucrarilor de constructii este nu doar obligatorie dar si foarte utila. Iata cateva dintre beneficiile acestei colaborari:
 • RESPONSABILITATE. O firma de constructii are un program de control al calitatii lucrarilor, mai bine sau mai putin bine pus la punct. Inspectorul de santier intareste controlul de calitate si certifica prin semnatura pe procese verbale, raspunzand in aceeasi masura cu constructorul in fata legii si a proprietarilor. Responsabilitatea este totala in conditiile in care, in locul unei firme, se lucreaza cu echipe de muncitori ”in regie proprie”, iar acestea nici macar nu apar in vreun act in Cartea Tehnica a Constructiei
 • ECONOMIE. De cele mai multe ori, bugetul initial al unei constructii este depasit cu sume importante. Aceste cheltuieli suplimentare “neprevazute” s-ar putea diminua considerabil printr-un control detaliat in toate etapele si sub toate aspectele. Spre exemplu, in contractul cu constructorii trebuie incluse anumite clauze pentru a evita plata unor lucrari incomplete sau de slaba calitate. Un alt exemplu: zidariile cu abateri de planeitate sau neparalelismul dintre ele pot duce la cheltuieli insemnate de materiale si manopera la tencuirea acestora. Iar exemplele sunt nenumarate si difera de la o casa la alta, de la un constructor
  la altul
 • CUNOASTERE. Deseori pe santiere, proprietarii doresc modificari de pereti, de pozitii de usi sau de instalatii abia dupa ce acestea au fost executate. Analizand in detaliu toate aspectele constructiei si cunoscand alternativele puteti lua hotarari in cunostiinta de cauza, evitand modificarile lucrarilor gata executate. Totodata va veti gasi in situatia de-a cunoaste fiecare detaliu al casei, ceea ce va deveni un mare avantaj in viitor, cand veti locui in acea casa.