• 1-800-123-789
 • info@webriti.com

Proiectare instalatii electrice

Duu Concept Proiect elaborează :

Proiecte de execuţie pentru construcţii civile şi industriale, pentru specialitatea instalatii electrice si securitate. Proiectele se pot întocmi la fazele cerute prin lege C.U (documentaţie pentru obţinere certificat de urbanism) , S.F. (studiu de fezabilitate, antemăsurători), D.T.A.C (documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie), P.T. (proiect tehnic), D.E. (detalii de execuţie), documentaţie economică (devize).

Destinatia obiectivelor proiectate poate fi diversa :

 •   locuinţe individuale – permanente şi de vacanţă
 •   locuinţe colective şi cuplate
 •   clădiri de birouri
 •   clădiri cu destinaţie de hotel, pensiune
 •   spaţii alimentaţie publică – restaurante, cafenele, baruri
 •   obiective culturale – librarii, biblioteci, muzee, centre multifuncţionale, centre culturale etc
 •   clădiri cu destinaţie recreaţionala – music club, cluburi, bowling, bazine de înot, terenuri de sport
 •   construcţii agricole şi industriale (hale de depozitare, ferme, grajduri pentru animale etc.)
 •   clădiri cu destinaţie comercială şi servicii – magazine, showroom, service auto, pieţe
 •   instituţii publice primărie, grădiniţă, şcoală, liceu, universitate etc.
 •   centre sportive şi de întreţinere corporală (SPA)
 •   clădiri pentru servicii medicale – spitale, clinici, cabinetemedicale, centre de analize
 •   staţii distribuţie carburanţi